Ons aanbod aan alle EU-klanten:

Test uitgebreid met 30 dagen retourbeleid!

Bestel een Kwiggle vouwfiets en maak er 3-4 dagen een proefrit mee. Als hij niet bevalt, stuur hem dan binnen 30 dagen terug. Zo kunt u de Kwiggle veel beter leren kennen dan tijdens een korte proefrit.

Onttrekkingsrecht voor EU-klanten

U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. 

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen;

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Kwiggle®Bike GmbH, Altenbekener Damm 61, info@kwiggle-bike.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verstuurt. 

 

Gevolgen van terugtrekking.  

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), en verminderd met eventuele verplichtingen tot schadevergoeding, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. In geval van herroeping dient u de kosten van de retourzending te dragen.


Als de goederen tekenen van schade vertonen die verder gaan dan de tekenen van gebruik die het gevolg zijn van proefrijden en die geen doorverkoop tegen vervangingswaarde mogelijk maken, bent u verplicht de schade te vergoeden. We vragen u daarom de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op te volgen, voorzichtig om te gaan met de goederen en ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden opgevouwen en verpakt. Wij zullen u onmiddellijk na aankomst van de goederen bij ons op de hoogte stellen van eventuele schade.Staalformulier voor herroeping:

Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit in te vullen Annuleringsformulier en stuur het naar ons terug.